Over de Dorpsraad…

 

Stichting Dorpsraad Oostkapelle is opgericht op 7 oktober 1998.

De stichting is onafhankelijk. Zij heeft geen bindingen met godsdienstige stromingen of politieke partijen. De dorpsraad wil het woon- en leefklimaat in kern de Oostkapelle bevorderen door stimulering van samenwerking van en tussen bewoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De dorpsraad vertegenwoordigt de kern bij overheid, semi-overheid en maatschappelijke instellingen. De dorpsraad heeft regelmatig overleg met de kernwethouder. De raad neemt ook deel aan het gemeentelijk vooroverleg over beleidszaken en inspraakprocedures.

Op grond van de ‘Overleg- en bijdrageregeling van Gemeente Veere´ ontvangt de dorpsraad jaarlijks een vergoeding voor vergader- en organisatiekosten. Deze bijdrage is gerelateerd aan het aantal inwoners.

De dorpsraad bestaat uit maximaal negen inwoners van Oostkapelle. De leden werken op vrijwillige basis mee aan belangenbehartiging voor Oostkapelle. Om de dorpsbelangen zo goed mogelijk te behartigen heeft de raad een taakverdeling met aandachtsvelden. 

Minimaal viermaal per jaar is er een openbare vergadering in Sport- & Cultuurcentrum ‘De Halve Maan’ waarin de actuele onderwerpen worden besproken.

De vaste data in 2019 zijn de woensdagen 13 maart, 12 juni, 11 september en 11 december.

Samenstelling Dorpsraad
Jaap KeijmelVoorzittertel : 06-81916390
George JoostenSecretaris tel. 0118-582697
Jan SantegoedsPenningmeester tel. 0118-583347
Marga JobseLid
Cari GeuzeLid
Anita van KeulenLid
Klaas Moelker Lid
Sander Vader Lid
Anneriek de ZwartLid

Postadres: Molenweg 1,  4356 AA  Oostkapelle

Email:       info@dorpsraadoostkapelle.nl

AandachtsveldTe behandelen door
Bestuurlijke / ambtelijke contactenJaap Keijmel, George Joosten
PR, Contacten Stads- en DorpsradenJaap Keijmel
WMO (incl.Bejaardenzorg)Cari Geuze
Economische zaken & Toerisme, Ondernemersvereniging Jaap Keijmel, Klaas Moelker, Sander Vader
JongerenwerkSander Vader
Kontaktpersonen
St. Welzijn Veere, seniorenzorgCari Geuze
WebmasterJan Santegoeds
LGWO (LandGoed Wandelingen Oostkapelle)Jan Santegoeds
Klankbordgroep St. Strandexploitatie Veere Klaas Moelker

Jaarrekening 2017

STATUTEN