Stand van zaken herontwikkeling
Knotwilgterrein Oostkapelle
(medio maart 2019)

 

Huidige stand van zaken

 • Conceptversie Ruimtelijke Onderbouwing is ter goedkeuring ingediend bij gemeente Veere.

 • Ontwerp ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning is gereed, na akkoord op Ruimtelijke Onderbouwing kan deze worden ingediend. 

 • Verkoopdocumentatie is in productie.

 • Prijsvorming nog niet afgerond i.v.m. afweging diverse installatie-adviezen.

 • Benodigde onderzoeken uitgevoerd en afgerond.

 

Lopende zaken:

 • Beoordeling Ruimtelijke Onderbouwing door gemeente

 • Opstellen plan van aanpak sanering

 • Afweging maken tussen installatie adviezen

 • Afronden definitief ontwerp compleet

Nog te doen:

 • Omgevingsvergunning aanvragen (n.t.b.)

 • Start verkoop (april/mei 2019)

 • Bouwvoorbereiding starten

Voorgevel

 

Achtergevel

Plattegronden

 

Buitenplaats: voorlopig ontwerp

 

Verkoop

 • Er wordt een lijst met geïnteresseerden bijgehouden

 • Huidige stand is 29 geïnteresseerden

 • Er is (nog) geen makelaar aangesteld

 • Contact loopt rechtstreeks via Bouwbedrijf De Delta bv

 • Informatiebord wordt geplaatst op locatie zodra mogelijk

Verkoopdocumentatie