Aan dit ontwerp ligt het Kavelpaspoort van dhr. Stegenga ten grondslag