Dorpsvergadering 13 maart 2019

Thema’s:

 

Herinrichting Dorpsstraat en ‘Kerkring’

Het voorspoedige verloop en de wijzigingen in de planning van de herinrichting zullen worden toegelicht door de projectleiding.

 

Bebouwing Knotwilgterrein

Bouwbedrijf ‘De Delta’ zal mededelingen doen over de stand van zaken van de werkzaamheden op het Knotwilgterrein.

——————

 

 

Onderwerpen waar de Dorpsraad actief bij betrokken is, passeren vervolgens de revue:

  • De dorpsraadverkiezingen op 20 maart 2019.
  • De plannen m.b.t. een Multi-functionele Accommodatie (MFA)
  • Het Zeeuws Energie Akkoord en het gestarte Digitale Platform
  • Walcherse mountainbike routes etc. etc.

Over alle onderwerpen met betrekking tot Oostkapelle kunt u vragen stellen of uw mening geven.

Iedereen wordt uitgenodigd tot het aandragen van ideeën ter verbetering van de leefbaarheid!