Duurzaam Oostkapelle

 

Verduurzamen van woningen in Oostkapelle
Met de ervaringen die opgedaan zijn in het proefproject ‘Halve Maanstraat’, volgt nu een uitrol over de gehele kern Oostkapelle. Dit vervolgtraject, onderdeel van het Dorpsplan Oostkapelle 2030, wordt uitgevoerd door de Projectgroep Verduurzamen Gebouwen Oostkapelle (PVGO), die bestaat uit ervaringsdeskundigen uit het dorp en twee leden van de WDO.  Bijzonder is het directe contact en de lage drempel door de inzet van medebewoners die onafhankelijk zijn. Gekozen is voor een wijkaanpak, ondersteund en in samenwerking met de gemeente Veere en het Duurzaam Bouwloket. De wijken die benaderd worden zijn:
– omgeving Lantsheerstraat (eind jaren 60/70)
– omgeving Bloemenwijk (bungalows)
– omgeving Oosterpark (jaren 60)
– omgeving Orionstraat (jaren 70/80)
– omgeving Vronesteijn (jaren 70)

Stand van zaken per 1 december 2017 

In september hebben  circa 1700 woningeigenaren te Oostkapelle twee brieven ontvangen. Via de eerste brief konden geïnteresseerden zich aanmelden voor een gratis bouwkundige opname ( 5 stuks) van de woning/het gebouw door het Duurzaam Bouwloket (DBL). Uit de 19 aanmelders zijn 5 adressen geloot en half december zal het DBL contact opnemen.

De rapporten en gegevens van deze bouwkundige opnames werden maandag 22 januari 2018 gepresenteerd in Ontmoetingscentrum de ‘Halve Maan’ in Oostkapelle en zijn gratis voor iedereen beschikbaar om zodoende voor de eigen – vergelijkbare woning of gebouw –  een indruk te krijgen van wat er aan verbeteringen mogelijk zijn.

De mogelijkheid is aanwezig om een warmtebeeld-opname van de woning/het gebouw, uit te laten voeren door de Projectgroep Verduurzamen Gebouwen Oostkapelle (PVGO). De kosten hiervoor bedragen per deelnemer € 50,-. Er hebben zich hiervoor reeds 60 deelnemers aangemeld!

 Aanmelden voor een warmtebeeld-opname van de woning/het gebouw in Oostkapelle kan nog steeds.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u zich alsnog aanmelden voor een warmtebeeld-opname van uw woning/gebouw  ad € 50,- Dat kan via e-mail  PVGOoostkapelle@kpnmail.nl.

Voor informatie over subsidieregelingen: www.veere.nl/woningverbetering en www.duurzaambouwloket.nl.

PVGO-leden zijn: Han de Kam, Helène Kouwenhoven, Isaäc Bebelaar, Kees de Kok, Michel Verduijn.

Meer over de werkgroep Duurzaam Oostkapelle https://www.facebook.com/duurzaamoostkapelle/.

Voor het complete werkplan 2018 van de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle klik hier.