Duurzaam Oostkapelle, vervolg

In de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle (WDO) werd in 2016 gesproken over het opzetten van een proefproject rondom het verduurzamen van woningen. Het proefproject ‘Halve Maanstraat’, dat van augustus 2016 – augustus 2017 liep, is inmiddels succesvol afgesloten.

Door het verduurzamen van uw woning/gebouw zorgt u voor uzelf: u verhoogt  uw (woon)comfort;  u heeft minder kosten door het verlagen van uw energieverbruik vanwege het gebruik van andere grondstoffen en energiebronnen, zoals bijvoorbeeld de zon én u laat een leefbare aarde na die zich kan herstellen voor volgende generaties, zoals uw (klein)kinderen.

Uitrol over geheel Oostkapelle
Met de ervaringen die opgedaan zijn, volgt nu een uitrol over de gehele kern Oostkapelle. Dit vervolgtraject, onderdeel van het Dorpsplan Oostkapelle 2030, wordt uitgevoerd door de Projectgroep Verduurzamen Gebouwen Oostkapelle (PVGO), die bestaat uit ervaringsdeskundigen uit het dorp en twee leden van de WDO.  Bijzonder is het directe contact en de lage drempel door de inzet van medebewoners die onafhankelijk zijn. Gekozen is voor een wijkaanpak, ondersteund en in samenwerking met de gemeente Veere en het Duurzaam Bouwloket. De wijken die benaderd worden zijn:
– omgeving Lantsheerstraat (eind jaren 60/70)
– omgeving Bloemenwijk (bungalows)
– omgeving Oosterpark (jaren 60)
– omgeving Orionstraat (jaren 70/80)
– omgeving Vronesteijn (jaren 70)

Stand van zaken per 1 december 2017 

In september hebben  circa 1700 woningeigenaren te Oostkapelle twee brieven ontvangen. Via de eerste brief konden geïnteresseerden zich aanmelden voor een gratis bouwkundige opname ( 5 stuks) van de woning/het gebouw door het Duurzaam Bouwloket (DBL). Uit de 19 aanmelders zijn 5 adressen geloot en half december zal het DBL contact opnemen.

De rapporten en gegevens van deze bouwkundige opnames worden maandag 22 januari 2018 gepresenteerd in Ontmoetingscentrum de ‘Halve Maan’ in Oostkapelle en komen gratis voor iedereen beschikbaar om zodoende voor de eigen – vergelijkbare woning of gebouw –  een indruk te krijgen van wat er aan verbeteringen mogelijk zijn.

In de tweede brief is de mogelijkheid aangegeven om een warmtebeeld-opname van de woning/het gebouw, uit te laten voeren door de Projectgroep Verduurzamen Gebouwen Oostkapelle (PVGO). De kosten hiervoor bedragen per deelnemer € 50,-. Er hebben zich hiervoor reeds 55 deelnemers aangemeld! Nu het wat kouder wordt, zijn de eerste 5 woningen met de warmtebeeld-camera bezocht en van voorlopig advies voorzien.

 Aanmelden voor een warmtebeeld-opname van de woning/het gebouw in Oostkapelle kan nog steeds.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u zich alsnog aanmelden voor een warmtebeeld-opname van uw woning/gebouw  ad € 50,- Dat kan via e-mail  PVGOoostkapelle@kpnmail.nl.

Een uitnodiging voor de bijeenkomst op maandag 22 januari 2018 ontvangen deelnemers via de mail en niet-deelnemers via andere media.

 

Aanmelden en of vragen graag via e-mail: PVGOoostkapelle@kpnmail.nl.

Voor informatie over subsidieregelingen: www.veere.nl/woningverbetering en www.duurzaambouwloket.nl.

PVGO-leden zijn: Han de Kam, Helène Kouwenhoven, Isaäc Bebelaar, Kees de Kok, Michel Verduijn.

Meer over de werkgroep Duurzaam Oostkapelle https://www.facebook.com/duurzaamoostkapelle/.

Voor het complete werkplan 2017 van de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle klik hier.