Woensdagavond 11 september 2019 om 19.30 uur

in de Halve Maan 

Agenda

Op de dorpsvergadering komen actuele onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het welbevinden van de dorpsgemeenschap.

Tien dagen voor elke vergaderdatum wordt hier gepubliceerd welke onderwerpen dat zijn.

Er is tevens gelegenheid om vragen te stellen en onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Secretariaat: Molenweg 1, 4356AA Oostkapelle, E-mail: info@dorpsraadoostkapelle.nl