top of page

Inspraak in raadsvergadering 18-04-2024

Onlangs heeft de voorzitter van de Dorpsraad Oostkapelle gebruik gemaakt van het spreekrecht in de raadsvergadering in de gemeente Veere. Aanleiding is de herontwikkeling van de westrand van Domburg. Door die herontwikkeling wordt er een uitbreiding van het aantal overnachtingsplaatsen verwacht en dus verwacht de Dorpsraad van Oostkapelle een toename van het verkeer door het dorp. Hieronder de bijdrage en standpunt van de dorpsraad Oostkapelle.


Dank u Voorzitter.

 

College, raadsleden en overige aanwezigen zowel fysiek en digitaal, goedenavond. Mijn naam is François de Dreu voorzitter dorpsraad Oostkapelle. De reden dat ik hier sta is niet om dat ik dit leuk vindt en eerlijk gezegd zou dit ook niet nodig zijn mits er iets beter nagedacht, overlegd en gecommuniceerd zou worden.

 

Eind vorig jaar sprak ik de voorzitter van de stadraad Domburg tijdens een van de informatieavonden waar de visie op Domburg werd toegelicht. Op deze avond sprak de wethouder trots over een voorbeeld van participatie door inwoners die deze gedragen visie omarmde incl. de gemeente Veere. Zoals bij U bekend, werd de visie niet veel later in de commissievergadering niet akkoord bevonden. Er waren stakeholders (belanghebbenden) die bezwaar aantekenden hierover. Reden: de verkeerstoename en vervoersbewegingen die deze visie tot gevolg heeft of zou hebben zijn onacceptabel. Een bekend signaal de afgelopen jaren.

 

In navolging op deze visie hebben de dorpsraad Oostkapelle en stadraad Domburg begin dit jaar deze visie besproken en nagedacht over de zorgen qua verkeerstoename en verkeersbewegingen van en naar Domburg ook via Oostkapelle. Zowel de stadsraad (van Domburg) als de dorpsraad (van Oostkapelle) zijn het aantal vervoersbewegingen door hun kernen meer dan zat. Dit geldt natuurlijk ook voor Grijpskerke en Aagtekerke.

 

Naar aanleiding hiervan en diverse meldingen van verontruste inwoners betreffende verkeerstoename heeft de gemeente het initiatief genomen om de Noordwest route met als basis het huidige GVVP nog eens nader te onderzoeken. Door de start met deze participatie zijn focusgroepen samengesteld uit diverse gelederen en kernen die de Noordwest route nogmaals, lees nogmaals doornemen. De ideeën, oplossingen, etc. die hier uitkomen ziet de gemeente eventueel als oplossingen voor de korte en lange termijn. U zult begrijpen en wellicht in mijn stem horen dat ik niet het vertrouwen heb dat dit iets oplevert voor de korte termijn, mits de gemeenteraad, lees college, harde maatregelen neemt!

 

Als we het hier over de lange termijn spreken, moet U minimaal denken aan 10 à 15 jaar!! U zult begrijpen dat dit op dit moment niets oplost en ook niet het verkeersprobleem, echter wel een verdere toename qua veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s van onze inwoners en gasten!!

 

Hoe dan verder?

 

Er komt één duidelijk signaal naar boven uit de focusgroepen tot nu toe. Stop direct met verdere uitbreiding van toeristische slaapplaatsen/eenheden! Wie zit hier op dit moment op te wachten? Voor ons toeristisch product niemand, puur financieel gewin voor een klein aantal mensen. Dit signaal horen we overigens steeds vaker tijdens onze openbare dorpsraadvergaderingen en gesprekken met onze inwoners.

Ja, zelfs ondernemers uit Oostkapelle geven dit aan! Volgens ons een duidelijk signaal aan U, als volksvertegenwoordiger die namens ons deze mooie functie mag uitoefenen.

 

U vraagt zich nu wellicht af; waar gaat dit naar toe.

 

U neemt bij Agendapunt 7 “RV visie westrand Domburg”  een besluit om te starten of door te starten naar de volgende fase. U geeft diverse argumenten waarom dit zou moeten of kunnen.

 

Tot onze verbazing lezen wij als dorpsraad dat alle stakeholders geïnformeerd en/of gesproken zijn? Zijn de dorpsraad Oostkapelle en haar inwoners stakeholders?? Wij denken van wel. Wij ondervinden dagelijks de problemen qua verkeersveiligheid en gezondheidsrisico’s van het “doorrij” verkeer door onze kern. Onze winkelstraat is nota bene een verblijfsgebied van voetganger en fietser! Door u als gemeente zo aangemerkt.

 

Uitbreiding van ons toeristproduct leidt automatisch tot nog meer verkeersbewegingen de komende jaren, extra verkeersbewegingen die ook o.a. door de kern Oostkapelle rijden. Extra veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s.

 

Hierbij wil ik u nog wijzen op alle beleidstukken, onderzoeken, participatietrajecten, etc. etc. die u de laatste jaren allemaal heeft opgesteld of heeft laten opstellen, ik heb ze niet allemaal doorgelezen, ik ga ervan uit u wel.

 

Uit de vele berichten die ik ook vanuit de gemeente zelf, media, inwoners en zelfs ondernemers hoor en lees ik dat de balans tussen inwoners en gasten uit balans is en geadviseerd wordt de rem op verdere uitbreiding te zetten. Een discussie over 5 of 3 of … slaapplaatsen zou hier nu niet gevoerd moeten worden. Het verzoek vanuit de samenleving is 0 extra slaapplaatsen/eenheden.

 

Ten slot:

Wij zijn absoluut niet tegen ontwikkelingen die positief bijdragen aan het welzijn en omgeving van onze mooie gemeente Veere. Wel tegen verdere uitbreiding van ons toeristisch product, met name slaapplaatsen en/eenheden.

 

 

U neemt straks een besluit, luister u naar uw inwoners.

 

Ik vertrouw op uw betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid naar uw inwoners.

 

Dank voor u aandacht.39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page