top of page

DE DORPSRAAD

Stichting Dorpsraad Oostkapelle is opgericht op 7 oktober 1998. Lees hier de statuten.

De stichting is onafhankelijk. Zij heeft geen bindingen met godsdienstige stromingen of politieke partijen. De dorpsraad wil het woon- en leefklimaat in kern de Oostkapelle bevorderen door stimulering van samenwerking van en tussen bewoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De dorpsraad vertegenwoordigt de kern bij overheid, semi-overheid en maatschappelijke instellingen. De dorpsraad heeft regelmatig overleg met de kernwethouder. De raad neemt ook deel aan het gemeentelijk vooroverleg over beleidszaken en inspraakprocedures.

Op grond van de ‘Overleg- en bijdrageregeling van Gemeente Veere´ ontvangt de dorpsraad jaarlijks een vergoeding voor vergader- en organisatiekosten. Deze bijdrage is gerelateerd aan het aantal inwoners.

De dorpsraad bestaat uit maximaal negen inwoners van Oostkapelle. De bestuursleden werken op vrijwillige basis mee aan belangenbehartiging voor Oostkapelle. Om de dorpsbelangen zo goed mogelijk te behartigen heeft de raad een taakverdeling met aandachtsvelden. 

Openbare vergaderingen

Minimaal vier maal per jaar is er een openbare vergadering in Sport- & Cultuurcentrum ‘De Halve Maan’ waarin de actuele onderwerpen worden besproken.

Deze data zullen via diverse communicatiekanalen (onze facebookpagina en deze website) worden aangekondigd. Wegens corona hebben in 2020 en 2021 de openbare vergaderingen grotendeels niet plaatsgevonden.

Belangrijke documenten

Hierbij de gepubliceerde jaarrekeningen van afgelopen jaren:

- Jaarrekening 2021

- Jaarrekening 2020

- Jaarrekening 2019

- Jaarrekening 2018

- Jaarrekening 2017

- Jaarrekening 2016

Dorpsplan Oostkapelle

Download hier het actuele Dorpsplan Oostkapelle 2030.

Bekijk hier de actuele samenstelling van de Dorpsraad Oostkapelle.

bottom of page